بسم الله الرحمن الرحیم
کل مطالب و شبهه ها و سؤالات دینی این قسمت دارای سیر منطقی هستند. لذا اگر بنا دارید که مجموعه شبهات دینی این قسمت را مطالعه کنید، بهتر است که به سراغ کتاب «مدخل برترین برنامه زندگی» بروید، زیرا تمامی قسمتهای سایت در آن کتاب موجود است.

همچنین راه دیگری که وجود دارد این است که ابتدا به سراغ برگه چرا دین و سپس چرا اسلام و سپس چرا شیعه و سپس چرا این قرائت خاص از شیعه بروید تا به دسته بندی اجمالی مطالب آگاه شوید.

همچنین در هر یک از چهار برگه گفته شده سیر کلی محتوا از پایین به بالاست. یعنی ابتدا باید آخرین مطلب را خواند و سپس آرام آرام به اولین مطلب رسید.

در این قسمت سایت در واقع اصلی ترین شبهات دین و شبهه هایی که مطرح شده است، با بیانی نو پاسخ داده می‌شود.