برترین برنامه زندگی

بسم الله الرحمن الرحیم « برترین برنامه زندگی » برای کسانی که به دنبال فهم حقیقت اسلام و شیعه هستند، مناسب است. کتابی که زندگی را متحول میکند عمده شبهاتی که نسبت به اصل دین و اسلام و شیعه مطرح شده است، به بیانی شیوا پاسخ داده‌ایم. مطالعه این نوشتار را به همه کسانی که…