مقاله در مورد توکل تحقیق کلاسی در مورد توکل توکل چه فائده ای دارد توکل چه فایده ای دارد تعریف توکل معنای صحیح توکل اقسام توکل انواع توکل

توکل، بادبان کشتی تقوا

بسم الله الرحمن الرحیم خلاصه آنچه در این صفحه می‌خوانید: مقاله در مورد توکل تحقیق کلاسی در مورد توکل توکل چه فائده ای دارد توکل چه فایده ای دارد تعریف توکل معنای صحیح توکل اقسام توکل انواع توکل حدیث لقمان به فرزندش که در آن توکل بادبان کشتی تقوا معرفی شده است چرا باید به…

علم و عمل و تقویت اراده

علم راهنمای کشتی تقوا

بسم الله الرحمن الرحیم خلاصه آنچه در این صفحه می‌خوانید: حدیث لقمان به پسرش که در آن علم راهنمای کشتی تقوا شمرده شده است شرح حدیث لقمان مرز علم و جهل و دو شرط اساسی به دست آوردن علم چرا گاهی نمی‌توانیم به علم خود عمل کنیم؟ راه نجات از وضعیت «ناتوانی در عمل به…

صبر سُکّان کشتی تقوا

بسم الله الرحمن الرحیم صبر سُکّان کشتی تقوا خلاصه آنچه در این صفحه می‌خوانیم: حدیث لقمان به فرزندش که در آن صبر سکان کشتی تقوا معرفی شده است و شرح حدیث اقسام صبرِ خوب صبرِ اول راه و صبرِ آخر راه! صبرِ خوب و صبرِ بد با هر سختی دو آسانی و بعد از هر…

ایمان یعنی گرایش و علاقه به خوبیها و تقوی و تقوا

ایمان، مسافر کشتی تقوا

بسم الله الرحمن الرحیم خلاصه آنچه در این صفحه می‌خوانید: حدیث لقمان به فرزندش که در آن ایمان مسافر کشتی تقوا معرفی شده است. شرح اجمالی حدیث و اصلاح دیدگاه ما به دنیا شرح تقوی تأثیر گناهان در عقل ان الانسان لفی خسر: شرح وضعیت خطرناک ما! مؤمن واقعی کیست؟ تعریف قرآن از مؤمن! از…

حسادت و غبطه-عقل و جهل

بسم الله الرحمن الرحیم خلاصه آنجه در این صفحه می‌خوانید: حسد از اولین گناهان بشریت حسد نابود کننده ایمان نشانه‌های حسادت پنهان حسادت با پیامبر زادگان چه کرد؟ برادران حضرت یوسف! قابیل و هابیل! نارضایتی به تقدیرات خدا، منشأ حسادت رابطه حسادت و خساست! : حسود می‌خواهد خدا خسیس باشد! سه ریشه کفر: حرص و…

تواضع لله متکبر مغرور تکبر غرور تواضع فروتن فروتنی بیماری قلبی روحی متواضع

تواضع و تکبر

بسم الله الرحمن الرحیم خلاصه آنچه در این نوشته می‌خوانید: کبر یکی از گناهان ابتدایی رابطه تکبر و کفر مصادیق پنهان کبر معمول آدمها فرعون هستند! تنها محدوده حکومتشان کوچکتر است. یکی خانه و یکی اداره و یکی شهر و استان و یکی … سه حقیقت که مانع تکبر می‌شود مرگ چند تذکر مهم و…

حرص و آز و قناعت و قانع و حریص معنای حرص و قناعت

حرص و قناعت

بسم الله الرحمن الرحیم خلاصه آنچه در این نوشته می‌خوانید: حرص و حریص و آز و قناعت و قانع مردم سه دسته هستند: تنبل و حریص و قانع! معنای دقیق حرص حریص مانند کرم ابریشم قناعت سبب بی نیازی می‌شود و کسی که قانع نباشد، هیچگاه بی نیاز نمی‌شود هر چند که بسیار پولدار باشد…