بسم الله الرحمن الرحیم

جزوات نموداری دروس حوزه به صورت نقشه ذهنی به همراه فایل Xmind با قابلیت ویرایش

در ابتدای مسیر طلبگی خداوند به من لطف کرد(مصطفی قاسمی) و در کارگاه مهارت های مطالعه موسسه کتابپردازان شرکت کردم، شرکت در این جلسات منجر به شروع جهش علمی و جهش کتاب خوانی من شد به گونه ای که در یک سال به طور متوسط هر هفته ای دو یا سه کتاب غیر داستانی مطالعه می کردم و تمام کتاب هایی را که مطالعه می کردم به صورت نقشه های ذهنی یادداشت برداری می کردم.
در کتاب های درسی نیز این روند را ادامه دادم و تقریباً نقشه های ذهنی(mind map) هر درس را به صورت منظم یادداشت می کردم و این کار پس از مدتی علاوه بر این که عمل مرور کردن را خیلی سریع تر می کرد حدود یک پنجم زمان مرور مطالب درسی را کاهش می داد سبب شد که من درس ها را با انسجام بسیار بالایی بیاموزم و عمق یادگیری مرا افزایش می داد و به حفظ شدن بهتر مطالب هم کمک می کند.
به خاطر تاثیر بسیار خوب نقشه های ذهنی(mind map) در یادگیری تصمیم گرفتم که در تدریس نیز از نقشه های ذهنی استفاده کنم  و در این جا ما قصد دارم نقشه های ذهنی که در تدریس دروس مختلف حوزوی مورد استفاده قرار داده ام را در دسترس همه دوستان قرار دهم  تا افرادی که تمایل دارند،از این نقشه های ذهنی و نمودارها استفاده کنند.
کاربرد این نمودار ها و نقشه های ذهنی در کجاست:

  1. شما می توانید از این نقشه های ذهنی قبل از شروع کلاس برای پیش مطالعه استفاده کنید، هم چنین اگر در ابتدای سال یک دور بسیار سریع این نقشه ها را مرور کنید می تواند به شما در یادگیری دروس بسیار کمک کند و شما با مطالعه این نقشه های ذهنی می توانید به این موضوع پی ببرید که در کدام قسمت نیازمند مطالعه و یادگیری بیشتری هستید و هنگامی کلاس رفتن در ان موضوعات به صورت نا خودآگاه تمرکز و دقت بیشتری دارید.
  2. می توانید از این نقشه های ذهنی برای مرور هر درس استفاده کنید، بعد از کلاس در زمانی حدود ۵ دقیقه می توانید تمامی محتوای تدریس شده را در قالبی منظم و دسته بندی شده مرور کنید.
  3. اگر استاد هستید می توانید از این نقشه های ذهنی برای تدریس استفاده کنید.
  4. جای دیگری که این مباحث بسیار می تواند به شما کمک کند شب امتحان است در شب امتحان می تواند بسیار سریع مباحث کتاب را مرور کنید.