جامع احادیث الشیعه جامع الاحادیث بحار الانوار وافی وسائل الشیعه مستدرک الوسائل تهذیب الاحکام بحار الانوار آشنایی با جوامع حدیث شیعه

آشنایی با جوامع حدیثی شیعه – فوائد و معایب

بسم الله الرحمن الرحیم آشنایی با جوامع حدیثی شیعه وسائل الشیعه و مستدرک الوسائل و وافی و بحار الانوار و جامع احادیث الشیعه متن زیر پیاده شده جلسه‌ای دو ساعته در مورد نگارش جامع الاحادیث کامل است که توسط جناب آقای حسین علیمردانی پیاده شده است و توسط اینجانب ویرایش شده است و در مقدمه…