مربیان و والدین دغدغه دار به دنبال کتب خوب تربیت فرزند میگردند و دو کتاب کتابخانه تربیتی مربی و کتابخانه معرفتی مربی دو کتاب عالی در معرفی کتب تربیتی است

معرفی کتب خوب تربیت فرزند : « کتابخانه تربیتی مربی » و « کتابخانه معرفتی مربی »

بسم الله الرحمن الرحیم اخیرا به دو کتاب برخوردم که انصافا ایده خوبی بود. مدتها بود که برای معرفی کتب خوب تربیت فرزند و کتاب تربیتی مناسب به مربیان محترم، دچار مشکل بودیم. از طرفی کتب نوشته شده در این زمینه بسیار است و از طرفی نیازهای مربیان هم بسیار متفاوت است و از طرفی…