سیوطی البهجة المرضیة البهجه المرضیه صوت تدریس

دانلود صوت تدریس البهجة المرضیة سیوطی در ۶۵ ساعت

بسم الله الرحمن الرحیم شرح صوت تدریس البهجة المرضیة سیوطی – تدریس سریع دروس حوزه از ابتدای کتاب سیوطی تا تقریبا آخر بحث بدل(تقریبا ۸۰ درصد کل کتاب) در ۶۵ ساعت تدریس شده است. نکته مهم اینکه این صوتها دارای دو خاصیت بسیار مهم است. اول اینکه به دلیل اینکه یکی از اهداف اصلی خواندن…