صوت تدریس سریع درس صمدیه شیخ بهائی احمد میرزائی دانلود

صمدیه در کمتر از ۱۹ ساعت

بسم الله الرحمن الرحیم صوت تدریس سریع صمدیه صوت درس صمدیه خصوصیات صوتهای درس صمدیه در اینجا می‌توانید تدریس کل صمدیه را که در قالب ۶۶ جلسه که مجموعا کمتر از ۱۹ ساعت می‌شوند، دانلود کنید. هزینه این صوت مبلغ ۱۰ هزارتومان است که البته شما میتوانید صوتها را بدون پرداخت این هزینه به صورت کامل…