کتاب شرح و تحقیق طب الائمة ابنی بسطام طب الائمه طب ائمه عبد الله بن بسطام و محمد ابن بسطام رد تبریزیان رد طب اسلامی رد آیت الله تبریزیان رد خیر اندیش دشمن دین طبیبان اسلامی مقایسه روایات طبی با طب قدیم و طب جدید و علم جدید احمد میرزائی احمد میرزایی حجت الاسلام احمد میرزائی حجه الاسلام حجة الاسلام

دانلود کتاب « شرح و تحقیق طب الائمة ابنی بسطام »

بسم الله الرحمن الرحیم کتاب « شرح و تحقیق طب الائمة ابنی بسطام » به همراه مقدمه‌ای در فرآیند روشمند دستیابی به طب اسلامی و نقد مدعیان حجت الاسلام احمد میرزائی یکی از آسیبهای دردناک جامعه متدینین در زمان ما، وجود افرادی در جامعه است که از اعتقادات مردم سوء استفاده می‌کنند و با وجود…

بررسی روایات به روش فهرستی روایت فهارس الشیعه فهارس الشیعة فهرست نویسی فهرست نجاشی آیت الله سید احمد مددی احمد میرزائی میرزایی علم فهرست کتاب شناسی شیعه

کتاب « بررسی روایات به روش فهرستی »

بسم الله الرحمن الرحیم کتاب « بررسی روایات به روش فهرستی » یکی از ایده‌های جناب استاد آیت الله سید احمد مددی که تحولی در علم حدیث ایجاد کرده است، نوعی خاص از بررسی روایات است که ایشان آن را بررسی به روش فهرستی روایات نامیده‌اند. حجت الاسلام احمد میرزائی حجة الاسلام حجه الاسلام احمد…

فرآیند استنباط معنی از متن احمد میرزائی احمد میرزایی

کتاب « فرآیند استنباط معنی از متن »

بسم الله الرحمن الرحیم «فرآیند استنباط معنی از متن» فرآیند استنباط معنی از متن احمد میرزائی احمد میرزایی الگوریتم اجتهاد الگوریتم استنباط روش شناسی اجتهاد روش شناسی استنباط  حجت الاسلام احمد میرزایی درباره کتاب «فرآیند استنباط معنی از متن» و روشمند کردن اجتهاد و الگوریتم استنباط احمد میرزائی در واقع این نوشتار طرحی نو و ریشه ای…

نظام قانونی فریضه، سنت و فضل احمد میرزائی میرزایی

کتاب نظام قانونی فریضه، سنت و فضل

بسم الله الرحمن الرحیم کتاب «نظام قانونی فریضه، سنت و فضل» تألیف احمد میرزائی حجه الاسلام احمد میرزائی حجت الاسلام احمد میرزایی فریضه سنت فضل  فریضه نظام قانونی  این کتاب مختص به دانش پژوهان سطوح عالی علوم دینی است. در این نوشتار به بررسی نظام قانونی تبیین احکام در اسلام پرداخته ایم. بر اساس آنچه…

رابطه خالق و مخلوق در مکاتب فلسفه اسلامی و روایات شیعه احمد میرزائی روایات فلسفی

رابطه خالق و مخلوقات در مکاتب فلسفه اسلامی و روایات شیعه – پایان نامه ارشد فلسفه

بسم الله الرحمن الرحیم این پایان نامه ارشد فلسفه بنده است که به عنوان سطح ۳ حوزه علمیه نیز ارائه شده است و در اسفندماه سال ۱۳۹۶ ش، دفاع شده است. شرح موضوع در این پایان نامه به یکی از سؤالات اساسی فلسفه که رابطه خالق و مخلوق باشد، از منظر مکاتب فلسفی مختلف در…