اصول و روشها و مهارتها و فنون تدریس سریع و عمیق دروس حوزه عملیه

خلاصه اصول و روشهای تدریس سریع و عمیق

بسم الله الرحمن الرحیم اصول و مهارتها و روشهای تدریس عمیق و سریع خلاصه اصول و نکات اصلی روش تدریس عمیق و سریع را در نوشتار زیر بخوانید: به طور کلی در این نوشتار با ۳۶ آصل در تدریس آشنا می‌شوید که از یک سو عمق و کیفیت تدریس را بسیار بالا می‌برد و از…

روش تبلیغ اهمیت تبلیغ روش شناسی تبلیغ اهمیت ترویج دین مخاطب شناسی در تبلیغ مخاطب شناسی

روش تبلیغ – روش شناسی فهم زیر بناهای فکری مخاطبین در تبلیغ

بسم الله الرحمن الرحیم فهم زیربناهای فکری مخاطبین در تبلیغ – روش شناسی تبلیغ غالبا وقتی افراد از ما طلبه ها سؤالاتی میپرسند، سؤال اصلی آنها سؤالی دیگر است و ما طلبه ها به اشتباه به جای پاسخ به سؤال اصلی او، به دلیل عدم آگاهی از آن، به ظاهر سؤال او پاسخ می‌دهیم. روش…