تفسیر قرآن به صورتی عمیق و جالب در بیانی کوتاه کتاب زندگی با زاویه کاربردی

سوره ابراهیم مبارکه ترجمه و شرح و تفسیر سریع و کابردی و عمیق و زیبا و جالب و سؤال محور شرح مشکلات مشکل

شرح مشکل سوره ابراهیم در یک ساعت ۴۳ دقیقه

بسم الله الرحمن الرحیم سریع و روان و ساده و دقیق معمولا آیات قرآن دارای تعابیری هستند که برای انسان سؤال ایجاد میکنند. در این صوتها سعی شده که صرفا به این نکات بپردازیم و ترجمه سطحی آیات وقتی را نگیرد و صرفا به نکات سطح بالاتر از سوره ابراهیم بپردازیم. هر چند توصیه اولیه…

سوره ابراهیم مبارکه ترجمه و شرح و تفسیر سریع و کابردی و عمیق و زیبا و جالب و سؤال محور شرح مشکلات مشکل

ترجمه و شرح سوره ابراهیم در ۳ ساعت و ۱۷ دقیقه

بسم الله الرحمن الرحیم ترجمه و شرح روان و زیبا و کابردی و سریع اگر با سؤال به سراغ این صوتها بیایید، به نکات بسییار جالبی دست پیدا خواهید کرد. توصیه میکنم اول سوره ابراهیم را یک بار با دقت تمام بخوانید و آنگاه به سراغ صوتها بیایید. خداوند به همه ما توفیق انس با…