تنها 32 درصد مردم آمریکا سه بخش اصلی حاکمیت آمریکا را می‌دانند و 13 درصد 2 تا را میدانند و 21 درصد فقط یک قسمت را میدانند و 33 درصد هیچ یک را نمیدانند! فرض کنید کسی در ایران نتواند از بین قوه مجریه و مجلس(مقننه) و قضائیه، هیچ یک را نام ببرد!

بی اطلاعی مردم آمریکا از سیاست – فقط ۳۲ درصد آنها می‌توانند ۳بخش حکومت را نام ببرند!

بسم الله الرحمن الرحیم در برده داری نوین، یکی از اهداف این است که عمده مردم به قدری مشغول شکم و شهوت و سرگرمی باشند که هیچگاه فرصت فکر کردن در مورد این سنخ امور را نداشته باشند تا مزاحمت برای فرعونهای جهان کمتر شود … واشنگتن پست منتشر کرده است که … مردم آمریکا…

حیف و میل و اسراف فستیوال گوجه فرنگی شلیک گوجه فرهنگی اسپانیا

رسمهای جاهلانه و اسراف گرایانه بشر در تمدن جدید – ایران و جهان

بسم الله الرحمن الرحیم ۲ روز پیش، مصادف با آخرین چهارشنبه آگوست بود که طبق رسم هر ساله، در اسپانیا جشنواره حمله با گوجه فرنگی برگزار شد! در این مراسم در حالی که حدود ۲ میلیارد نفر در جهان در قحطی به سر می‌برند، حدود ۱۴۵ تن گوجه فرنگی به سوی یکدیگر پرتاب کردند !…