آمار عجیب انواع و اقسام تجاوز در آمریکا نتیجه آزادی جنسی جنون جنسی است آمار تجاوز جنسی در غرب آمار آزار جنسی در غرب اروپا آمریکا

جواز قانونی تجاوز بدون رضایت به زنان در کشورهای غربی = جنون جنسی آمار تجاوز جنسی

بسم الله الرحمن الرحیم چند وقت پیش خبری می‌خواندم که بسیاری از کشورهای اروپایی، صرفِ تجاوز بدون رضایت به زنان را خلاف قانون نمی‌دانند! تنها اگر سبب آسیب جسمی شدید به زن یا امثال آن شود، از جهت آسیب جسمی و امثال آن، جرم محسوب می‌شود!  + آمار انواع تجاوز جنسی در غرب و اروپا…

دانشگاه دلفت هلند و ممنوعیت صندل و لباسی که پا را نپوشاند محدودیت پوشش برای دختران در دانشگاه

زنان در این دانشگاهها حق پوشیدن لباس تحریک کننده ندارند!

بسم الله الرحمن الرحيم نمی‌دانم چرا بیشتر دفاع کنندگان از آزادی پوشش زنان، مردها هستند! شاید لذت و کاسبی آنها در این است! منع پوشش زنان در برخی از دانشگاههای معروف جهان می‌تواند علت این مسأله را توضیح دهد! جالب اینکه در برخی از دانشگاههای جهان، به دلیل همین تحریک کنندگی جنسی، خصوصا در فصل…

محدودیت ورود به دانشگاه برای دختران ژاپنی برای ترویج ازدواج و فرزند آوری بازگشت به سنتها

محدودیت ورود به دانشگاه برای دختران ژاپنی !

بسم الله الرحمن الرحیم و خدا مرد را مرد و زن را زن آفرید! برخی به محض اینکه می‌شنوند که مثلا بین زن و مرد در قوانین اختلافی وجود دارد، سریعا حمل میکنند بر تحجر و عقب ماندگی و کوته نگری!!… محدودیت ورود دختران ژاپنی به دانشگاه باید از این دوستان سؤال پرسید که مگر…