برترین برنامه زندگی

بسم الله الرحمن الرحیم

« برترین برنامه زندگی » برای کسانی که به دنبال فهم حقیقت اسلام و شیعه هستند، مناسب است.

کتابی که زندگی را متحول میکند

به قسمت محصولات عمومی مراجعه کنید

عمده شبهاتی که نسبت به اصل دین و اسلام و شیعه مطرح شده است، به بیانی شیوا پاسخ داده‌ایم.

مطالعه این نوشتار را به همه کسانی که دغدغه پاسخگویی به شبهات دینی دارند، توصیه می‌کنیم.

پاسخ مجموعه شبهاتی که در قالب چند سؤال: «چرا دین» و «چرا اسلام» و «چرا شیعه»  قابل تبیین است، دستیافتنی است.

البته سبک نوشتار، پاسخگویی به شبهات نیست بلکه خواننده بعد از مطالعه کتاب، دیدگاهش به زندگی عوض می‌شوذ.

یعنی بتواند «برترین برنامه زندگی» را برای خویش انتخاب کند.

خواننده در این نوشتار در خواهد یافت که آنچه تا کنون در مورد اسلام و شیعه تصور می‌کرد، صرفا «کاریکاتوری» از اسلام و شیعه بوده است.

آری!

آنچه غالب مسلمانها و نمازخوانها از اسلام می‌دانند، صرفا تصویری کاریکاتور گونه از اسلام است.

یعنی از طرفی برخی از اعضای بدنه اسلام را بسیار بزرگتر از اندازه حقیقی نشان داده است.

از آن سو برخی از اجزای اسلام را بسیار کوچک ترسیم کرده است که سبب شده، اسلامِ ما مسلمانان، کارآریی نداشته باشد.

آری اسلام کاریکاتوری وسیله‌ای برای خنداندن است!

کل محتوای این سایت خصوصا برگه دین شناسی به منظور شناخت بهتر اسلام تنظیم شده است.

برای دانلود نوشتار «مدخل برترین برنامه زندگی» بر روی عبارت زیر کلیک کنید:

دانلود مدخل برترین برنامه زندگی

پاسخی بگذارید

پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. ذکر نام و پست الکترونیک ضروری است.

ثبت نظر شما