بسم الله الرحمن الرحیم

از آنجا که مسأله تاریخ معاصر و اطلاع از آن و برنامه منظم برای مطالعه آن، یک ضرورت طلبگی در دوران معاصر است و از طرفی کتب تاریخ معاصر معمولا مفصل هستند و طلاب محترم کمتر فرصت زمان گذاری مفصل بر روی آن را دارند، مدت‌ها بود که دغدغه انتشار محتوای تاریخ معاصر به صورت خلاصه برداری شده کتب تاریخ معاصر ذهنم را مشغول کرده بود.

تا اینکه برادر محترم جناب آقای سید حامد یاهوئیان پیشنهاد عهده داری چنین مسأله‌ای را مطرح کردند و بنا شد که بخشی از وبسایت را به انتشار محتوای ایشان اختصاص دهیم.

بر این اساس در این بخش نوشتارها و مجموعه یادداشت‌ها و خلاصه برداری‌ها جناب آقای یاهوئیان به اشتراک گذاشته می‌شود.

سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین