بسم الله الرحمن الرحیم

از سازمان‌ها و افرادی که در خواست طراحی یک دوره‌های خاص دارند ولی خودشان توانایی طراحی این دوره‌ها را ندارند، در صورت داشتن تخصص، سفارش می‌گیریم و دوره را به ایشان تحویل می‌دهیم یا در صورت درخواست خودمان اجرا می‌کنیم.

سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام المرسلین و الحمد لله رب العالمین